MENU

KONTAKT

Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

ul. Krakowska 72
25-701 Kielce

email:

KOMUNIKAT ŚOZTS NR 02/03/17 - „Świętokrzyski Dzień Tenisa Stołowego"

Świętokrzyski Kurator Oświaty wspólnie z Świętokrzyskim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego zapraszają placówki oświatowe do udziału w akcji pn. „Świętokrzyski Dzień Tenisa Stołowego”.

Akcja będzie się składała z dwóch części. W pierwszej części może wziąć udział każda szkoła, która w dniu 17 marca 2017 r. zorganizuje na swoim terenie dowolną imprezę sportową związaną z tenisem stołowym. Może to być turniej klasowy lub międzyszkolny, otwarty trening, warsztaty lub inna forma aktywności.

Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w akcji proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 15 marca na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl.

Sprawozdanie z przebiegu akcji należy przesłać pod ten sam adres do dnia 23 marca.

Formularze są dostępne na stronie internetowej kuratorium.kielce.pl

Druga część ŚDTS to Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, który odbędzie się w 21 marca w hali sportowej w Bilczy. Turniej będzie rozgrywany w grach singlowych. Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 2 zawodników i 2 zawodniczki z jednej szkoły. Szkoły zainteresowane udziałem w turnieju mogą się zgłaszać do 15 marca, wysyłając na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl nazwę szkoły i ilość zawodników.

Informacje o turnieju można uzyskać pod numerem telefonu 413421783. Decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że z danego powiatu mogą się zgłosić tylko dwie szkoły danego typu.

« powrót do Komunikaty

Copyright Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 2009