MENU

KONTAKT

¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego

ul. Krakowska 72
25-701 Kielce

email:

KOMUNIKAT ¦OZTS NR 02/08/16 - Informacja Zarz±du ¦OZTS

W zwi±zku z zbliżaj±cym się pocz±tkiem nowego sezonu 2016/2017 Zarz±d ¦OZTS informuje:

1. Dokumenty dotycz±ce nowego sezonu 2016/2017 rozgrywek indywidualnych i drużynowych tenisa stołowego w Polsce dostępne s± na stronie PZTS pod adresem:

 http://www.pzts.pl/komunikaty/wazne-dokumenty-na-sezon-20162017

2. Opłaty wnoszone do ¦OZTS dotycz±ce klubów na sezon 2016/17:
- wpisowe do rozgrywek II Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego - 200zł,
- składka członkowska ¦OZTS - 100 zł.

Wpłat z tytułu wpisowego do rozgrywek II Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego oraz składki członkowskiej należy dokonać w terminie do 31.08.2016 roku na konto:

¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego w Kielcach
ul. Krakowska 72
25-701 Kielce
nr konta: 50 1540 1014 2005 9124 2488 0001

3. Potwierdzenie uczestnictwa drużyny w rozgrywkach II Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego mężczyzn i kobiet w sezonie 2016/2017 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego należy przesłać do ¦OZTS na adres: sozts@sozts.pl w terminie do 31.08.2016 roku.

4. Składy imienne drużyn zgłoszonych do rozgrywek II Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego mężczyzn i kobiet w sezonie 2016/2017 należy przesłać do ¦OZTS na adres: sozts@sozts.pl w terminie do 10.09.2016 roku.

5. Druk potwierdzenia uczestnictwa w rozgrywkach II Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego mężczyzn i kobiet w sezonie 2016/2017 wraz ze składem imiennym znajduje się
w zakładce: regulaminy i druki.

Robert Janus

Prezes ¦OZTS

« powrót do Komunikaty

Copyright ¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego 2009