MENU

KONTAKT

¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego

ul. Krakowska 72
25-701 Kielce

email:

KOMUNIKAT ¦OZTS NR 02/08/19 - Informacja Zarz±du ¦OZTS

W zwi±zku z zbliżaj±cym się pocz±tkiem nowego sezonu 2019/2020 Zarz±d ¦OZTS informuje:

1. Dokumenty dotycz±ce nowego sezonu 2019/2020 rozgrywek indywidualnych i drużynowych tenisa stołowego w Polsce dostępne s± na stronie PZTS pod adresem:

https://www.pzts.pl/komunikaty/informacje-o-sezonie-2019-2020/

2. Opłaty wnoszone do ¦OZTS dotycz±ce klubów na sezon 2019/20:
- wpisowe do rozgrywek III Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego - 200 zł od drużyny,
- składka członkowska ¦OZTS - 100 zł.

3. Regulamin Rozgrywek ¦OZTS na sezon 2019/2020

http://www.sozts.pl/artykul/regulaminy-i-druki-11.html

 

Wpłat z tytułu wpisowego do rozgrywek III Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego oraz składki członkowskiej należy dokonać w terminie do 10.09.2019 roku na konto:

 

¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego w Kielcach
ul. Krakowska 72
25-701 Kielce
nr konta: 50 1540 1014 2005 9124 2488 0001

4. Potwierdzenie uczestnictwa drużyny w rozgrywkach III Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego mężczyzn i kobiet w sezonie 2019/2020 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego należy przesłać do ¦OZTS na adres: sozts@sozts.pl i robert.janus@onet.eu w terminie do 10.09.2019 roku.

5. Składy imienne drużyn zgłoszonych do rozgrywek III Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego mężczyzn i kobiet w sezonie 2019/2020 należy przesłać do ¦OZTS na adres: sozts@sozts.pl i robert.janus@onet.eu w terminie do 10.09.2019 roku.

 

Robert Janus - Prezes ¦OZTS

pdf_file_normal Formularz zgłoszenie drużyny III Liga zezon 2019-20.xls

 

pdf_file_normal Formularz zgłoszenie sładu drużyny III Liga zezon 2019-20.xls

« powrót do Komunikaty

Copyright ¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego 2009