MENU

KONTAKT

¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego

ul. Krakowska 72
25-701 Kielce

email:

KOMUNIKAT ¦OZTS NR 03/08/20 - Informacja Zarz±du ¦OZTS

W zwi±zku z zbliżaj±cym się pocz±tkiem nowego sezonu 2020/2021 Zarz±d ¦OZTS informuje:

1. Dokumenty dotycz±ce nowego sezonu 2020/2021 rozgrywek indywidualnych i drużynowych tenisa stołowego w Polsce dostępne s± na stronie PZTS pod adresem:

https://www.pzts.pl/komunikaty/informacje-o-sezonie-2020-2021/

2. Opłaty wnoszone do ¦OZTS dotycz±ce klubów na sezon 2020/21:
- wpisowe do rozgrywek III Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego - 200 zł od drużyny,
- składka członkowska ¦OZTS - 100 zł.

3. Regulamin Rozgrywek ¦OZTS na sezon 2020/2021

http://www.sozts.pl/artykul/regulaminy-i-druki-11.html

 

Wpłat z tytułu wpisowego do rozgrywek III Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego oraz składki członkowskiej należy dokonać w terminie do 10.09.2020 roku na konto:

¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego w Kielcach
ul. Krakowska 72
25-701 Kielce
nr konta: 50 1540 1014 2005 9124 2488 0001

 

4. Potwierdzenie uczestnictwa drużyny w rozgrywkach III Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego mężczyzn i kobiet w sezonie 20120/2021 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego należy przesłać do ¦OZTS na adres: sozts@sozts.pl i robert.janus@onet.eu w terminie do 10.09.2020 roku.

http://www.sozts.pl/artykul/regulaminy-i-druki-11.html

5. Składy imienne drużyn zgłoszonych do rozgrywek III Ligi Okręgu ¦więtokrzyskiego mężczyzn i kobiet w sezonie 2020/2021 należy przesłać do ¦OZTS na adres: sozts@sozts.pl i robert.janus@onet.eu w terminie do 10.09.2020 roku.

http://www.sozts.pl/artykul/regulaminy-i-druki-11.html

Robert Janus - Prezes ¦OZTS


« powrót do Komunikaty

Copyright ¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego 2009