MENU

KONTAKT

¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego

ul. Krakowska 72
25-701 Kielce

email:

KOMUNIKAT ¦OZTS NR 04/09/20 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Komunikat nr 22/19/20/ŁOZTS
  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek/ów

 

Moszczenica, 2020-09-27

 

1.Organizator:

MSiT w Warszawie
Łódzka Federacja Sportu
Łódzki Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego

ULKS Moszczenica

2.Termin i miejsce:

Turniej rozegrany zostanie w dniu 27 wrze¶nia 2020 r. w hali sportowej

GOKiS w Moszczenicy, ul. Spacerowa 15

3.Program turnieju:

27.09.2020.(niedziela) godz. 9.30. – losowanie
                                 godz. 10.00. – gry młodzików i młodziczek

                               godz. 11.30. – losowanie gier deblowych

                               godz. 12.00. – gry deblowe

 

4.Zgłoszenia:

Należy przesłać pisemnie na adres email: andrzejnitek@poczta.onet.pl  
do dnia 24 wrze¶nia 2020 r. do godz. 21.oo

5.Badania lekarskie:

Obowi±zuj± aktualne badania lekarskie.

6. Nagrody:

zawodniczki i zawodnicy oraz pary, które zajęły 1. 2. 3. i 4. miejsca otrzymuj± medale oraz dyplomy.

7. System rozgrywania:

W zawodach mog± grać młodziczki i młodzicy (rocznik 2007 i młodsi).

Konkurencje punktowane: gra pojedyncza, gra podwójna, obie za miejsca 1-8

Nie rozgrywamy turnieju drużynowego.

W obu konkurencjach konieczne jest wyłonienie 3 miejsca.

W obu konkurencjach obowi±zuje rozstawienie na podstawie rankingu po 3 GPP/WTK.

W grze pojedynczej zawodnicy z jednego województwa z pozycji 1-8 maj± być rozstawieni jak najdalej od siebie (bior±c zawodników dwójkami), zawodnicy z jednego klubu z pozycji 9-24 nie mog± grać przeciwko sobie w I rundzie.

W grze podwójnej w jednej parze mog± grać zawodnicy z różnych województw.

W przypadku niepełnego zgłoszenia przez jedno z województw, drugie ma prawo uzupełnienia listy uczestników (powyżej 12 zawodników z jednego województwa).

 

Zawodnicy/-czki sklasyfikowani w Grze pojedynczej i Grze podwójnej

na miejscach 1-8 musz± podać Sędziemu Głównemu nr PESEL,

w celu podania w ramach Współzawodnictwa SSM.

 

 

 

Turniej rozegrany zostanie na 12 stołach. Kierownikiem turnieju będzie p. Jarosław Nitek.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, która służy jedynie jako przebieralnia.
Przew. Kol. Sędziów wyznacza sędziego głównego oraz zastępcę sędziego głównego oraz 8 sędziów licz±cych.
Otrzymuj±: ŁOZTS w Łodzi, ¦OZTS w Kielcach, Kluby Woj. Łódzkiego (wg rozdzielnika).

 

« powrót do Komunikaty

Copyright ¦więtokrzyski Okręgowy Zwi±zek Tenisa Stołowego 2009