MENU

KONTAKT

Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

ul. Krakowska 72
25-701 Kielce

email:

KOMUNIKAT ŚOZTS NR. 1a/08/11- REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS 2011/12

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOZTS II i III LIGI NA SEZON 2011/12

REGULAMIN ROZGRYWEK ŚOSTS

na sezon 2011/2012

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca 2011 do 30 czerwca roku następnego.

 ROZGRYWKI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO

Świętokrzyski  Okręgowy  Związek Tenisa Stołowego bezpośrednio organizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami szczebla wojewódzkiego.

 

1. Rozgrywki szczebla wojewódzkiego obejmują:

1.1 Indywidualne Mistrzostwa Województwa  (IMW) seniorów, młodzieżowców, juniorów, kadetów i młodzików,

1.2 Drużynowe Mistrzostwa Województwa (DMW) juniorów, kadetów oraz Drużynowego Pucharu Województwa młodzików,

1.3 Rozgrywki drużynowe II, III ligi kobiet i mężczyzn,

1.4 Baraże o II ligę kobiet i mężczyzn, 

1.5 Rozgrywki drużynowe o Puchar Województwa kobiet i mężczyzn,

1.6 Inne imprezy pod patronatem PZTS (turnieje: Puchar PS i PZTS, Puchar PZTS dla UKS-ów, Mini Olympic Games, Memoriał im. Andrzeja Grubby, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, itp).

 

2. Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach prowadzi rozgrywki w następujących kategoriach wiekowych; w sezonie 2011/2012 obowiązują roczniki:

2.1 Młodzicy do 13 lat, urodzeni 1999 rok i młodsi,

2.2 Kadeci w wieku 14-15 lat, urodzeni 1997 i 1998 rok,

2.3 Juniorzy w wieku 16-18 lat, urodzeni 1994, 1995 i 1996 rok,

2.4 Młodzieżowcy w wieku 19-21 lat, urodzeni 1991, 1992 i 1993 rok,

2.5 Seniorzy, urodzeni 1991 rok i starsi.

2.6 Weterani, po ukończeniu 40-go  roku życia.

 

3 Warunkiem uczestnictwa w zawodach wszystkich szczebli jest:

3.1 Posiadanie aktualnej licencji okresowej PZTS; zawodnik, który nie zmienia barw klubowych i nie wyraża woli na reprezentowanie tego klubu w następnym sezonie powinien złożyć do klubu stosowne oświadczenie w terminie wynikającym z niniejszego regulaminu,

3.2 Posiadanie ważnego badania lekarskiego, określającego zdolność do udziału w zawodach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2004 (Dz.U. Nr 282 poz. 2815) i Ustawa o Sporcie Kwalifikowanym z 29 lipca 2005 (Dz.U. Nr 155 poz. 1298). Odpowiedzialność za posiadanie właściwego badania lekarskiego zawodnika spoczywa na jednostce lub osobie, delegującej zawodnika na zawody.

3.3 Posiadanie ważnego ubezpieczenia od NNW zgodnie z Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dnia 29.07.2005 (Dz.U. Nr 1555 z dnia 17.08.2005, rozdz. 3, art. 31). Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie sportowym.

3.4 Posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego, w tym jednakowych koszulek przez zawodników z tego samego klubu w grach podwójnych.

3.5  Spełnienie innych warunków, określonych w szczegółowych regulaminach zawodów.

3.6  Kluby, uczestniczące w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych, musza posiadać

licencję klubową  PZTS.

3.7  Sędziowie główni, prowadzący spotkania II, III,  ligi, winni posiadać licencje sędziego PZTS.

3.8 Sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami uprawnień zawodników do startu w zawodach, zgodności z przepisami, używanego przez zawodników, sprzętu i odzieży sportowej oraz zgodności z przepisami warunków rozgrywania meczu.

3.9 W Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Województwa juniorów i kadetów oraz  młodzików zawodnik (czka) może na wszystkich szczeblach (województwo, półfinał i finał) grać tylko w jednej (swojej) kategorii, tzn. w tej, w której ze względu na rok urodzenia powinien w danym roku startować.

3.10 W uzasadnionych przypadkach PZTS, na wniosek klubu, zaopiniowany przez Wojewódzka Przychodnie Sportowo-Lekarska (lub równorzędna jednostkę medyczna), może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej bez prawa powrotu w roku następnym. Jest to zgodne z Regulaminem współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

3.11 Decyzje o przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej PZTS podejmuje na

piśmie i przekazuje do Działu Analiz Wyników Sportowych Ministerstwa Sportu na początku

sezonu (lipiec – sierpień).

 

4. ZASADY OGÓLNE. ROZGRYWKI INDYWIDUALNE i DRUŻYNOWE 

4.1 Ustalanie kolejności uczestników rozgrywek.

4.2 W zawodach indywidualnych rozgrywanych systemem "każdy z każdym" o

kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów. Za zwycięstwo w każdym przypadku

otrzymuje sie 2 punkty, za porażkę w rozegranym meczu - 1 punkt, a w przegranym

walkowerem – 0 punktów.

W zawodach drużynowych, w których istnieje możliwość uzyskania remisu, za zwycięstwo

przyznaje sie 2 punkty, za remis - 1 punkt, a za porażkę - 0 punktów.

4.3 Jeżeli dwóch lub więcej zawodników lub drużyn uzyska ta sama liczbę punktów, to w każdym przypadku o kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami lub drużynami, które uzyskały równa ilość punktów. W takim przypadku sporządza się tabele pomocnicza, w której uwzględnia sie tylko wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami lub drużynami.

4.4 O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno:

- ilość punktów,

- stosunek gier,

- stosunek setów,

- stosunek piłek.

4.5 W trakcie oceny wyników - o ile jest możliwość wyłączenia lepszego lub gorszego miejsca - należy to uczynić i rozpatrywać ponownie bilans zainteresowanych zawodników

aż do ustalenia ostatecznej kolejności.

4.6 W przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o kolejności miejsc decyduje losowanie.

4.7 W rozgrywkach drużynowych w przypadku dwumeczu (mecz i rewanż) sumuje sie wyniki obu spotkań i rozpatruje kolejno stosunek gier, stosunek setów oraz stosunek piłeczek. Jeżeli nie ma możliwości wyłonienia zwycięzcy według powyższych kryteriów to o zwycięstwie decyduje dodatkowy mecz, którego gospodarzem jest drużyna ustalona droga losowania.

4.8 Zasady gry zawodników zagranicznych:

4.9 Klub do rozgrywek może zgłosić dowolna liczbę zawodników zagranicznych, z tym że w meczu ligowym może występować jednocześnie tylko jeden zawodnik spoza Unii Europejskiej oraz musi występować minimum jeden zawodnik posiadający polskie obywatelstwo. Zawodnik spoza Unii Europejskiej, który rozpoczął serie gier pojedynczych, może być zastąpiony innym zawodnikiem spoza UE od drugiej serii gier, natomiast w grze podwójnej może wystąpić nowy, ale tylko jeden zawodnik spoza UE. Jeden polski zawodnik

musi koniecznie grac w pierwszej i drugiej rundzie gier pojedynczych oraz w deblu.

4.10 W WTK oraz w Mistrzostwach Województwa prawo startu maja wyłącznie zawodnicy, posiadający polskie obywatelstwo.

4.11 Zawodnicy, grający w ligach zagranicznych, gdzie sezon kończy sie później niż w Polsce, mogą grac w polskiej lidze, o ile uzyskają licencje okresową w wymaganym terminie, pod warunkiem, że ostatni mecz rozegrali przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych w Polsce.

 

5. ROZGRYWKI   DRUŻYNOWE

5.1 Drużynowe rozgrywki szczebla wojewódzkiego obejmują:

- II ligę kobiet,

- III ligę męską

- mecze barażowe o wejście do II ligi,

- Puchar Województwa ,

- Drużynowe Mistrzostwa Województwa juniorów, kadetów i młodzików,

5.2 Rozgrywki maja na celu wyłonienie drużynowych mistrzów Województwa we wszystkich kategoriach .

5.3 Przed rozpoczęciem rozgrywek /terminy przesłania dokumentów określone będą stosownymi komunikatami/ - wszystkie kluby  muszą  przesłać do ŚOZTS następujące dokumenty:

- potwierdzenie wpłaty wpisowego do rozgrywek,

- ankieta informacyjna klubu,

- imienny skład drużyny.

 

6. ZASADY USTALANIA LIGOWYCH LIST RANKINGOWYCH

6.1 Jako pierwsza jest brana pod uwagę ostatnia ligowa lista rankingowa w kolejności ekstraklasa, I liga, II liga, a następnie indywidualny ranking PZTS.

6.2 Zawodnik zagraniczny - po raz pierwszy występujący w rozgrywkach - musi znajdować się na pierwszym miejscu klubowej listy rankingowej.

6.3 W szczególnych przypadkach pozycje zawodnika w rankingu klubowym może ustalić Wydział Gier i Dyscypliny ŚOZTS, WGiD zastrzega sobie prawo do ustawienia zawodników o ustalonej marce sportowej, a nie grających  w poprzednim sezonie zgodnie z ustaloną marką sportową  wyżej na liście rankingowej, niż by to wynikało z podanych wyżej kryteriów.

6.4 Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę - 0 punktów.

6.5 Terminarz rozgrywek II, III ligi opracowany jest zgodnie z kalendarzem sportowym ŚOZTS.

6.6 Drużyny, uczestniczące w rozgrywkach , wpłacają wpisowe przed rozpoczęciem każdego sezonu na konto ŚOZTS. Wysokość wpisowego co rocznie ustala ŚOZTS.

6.7 Wszystkie drużyny zobowiązane są do regulowania obowiązujących należności wobec PZTS i ŚOZTS, zgodnie z terminami zawartymi w regulaminie rozgrywek i regulaminie przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników.

 

7 MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK

7.1 Poszczególne mecze wszystkich lig rozgrywane są u drużyn wymienionych w terminarzu rozgrywek na pierwszym miejscu, zwanych gospodarzami.

7.2 Wszystkie rozgrywki drużynowe przeprowadzane turniejowo odbywają sie w miejscach ustalonych w kalendarzu ŚOZTS.

7.3 Gospodarz spotkania ligowego zawsze otrzymuje ustawienie A.

 

8 SKŁAD DRUŻYN LIGOWYCH

8.1 W przypadku powstania wolnego miejsca w II lidze kobiet (do 15 sierpnia ) prawo uzupełnienia lub zwiększenia drużyn w rozgrywkach decyduje WGiD prowadzący rozgrywki.  

8.2 O utrzymanie się w ligach.

Po zakończeniu drugiej rundy obowiązują następujące zasady spadku z  II ligi mężczyzn:

Jedenasty i dwunasty zespół automatycznie spada z II ligi . Jeżeli z pierwszej do drugiej ligi spadają drużyny to o tyle samo więcej spada z II do III ligi. 

W II ligi kobiet, będzie występowało 8 drużyn. Rozgrywki będą prowadzone systemem mecz i rewanż bez podziału po I rundzie na grupy mistrzowską i spadkową. Ligę opuści ostatni (1) zespół, Jeżeli z pierwszej do drugiej ligi spadają drużyny to o tyle samo więcej spada z II do III ligi. 

 

9. UCZESTNICTWO

9.1 Zawodnik(czka), który w danym cyklu rozgrywek rozegrał 3 mecze w drużynie wyższej klasy nie ma już prawa gry w tym samym cyklu rozgrywek w drużynie niższej klasy.

9.2 Powyższa zasada nie dotyczy:

- juniorów (ek), kadetów (ek), młodzików (ek) grających w ekstraklasie i I lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu 7 meczy,

- kadetów (ek) i młodzików (ek), grających w II i III lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu 7 meczy.

9.3 Junior (ka) grający w II lidze traci prawo do gry w klasie niższej po rozegraniu 3 meczy.

9.4 Zawodnicy potwierdzani do klubu w trakcie sezonu (zmiana klubu, ze względu na wojsko – potwierdzona do 31 grudnia , lub zawodnicy wolni) - muszą rozegrać minimum 2 mecze w II, III  lidze, aby mogli występować w meczach o wejście do I, II, III  ligi.

9.5 Zawodnik (czka), który w okresie ostatnich 3 sezonów (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011) nie miał wykupionej licencji okresowej oraz nie grał w żadnych rozgrywkach w kraju i zagranica, uważany jest za zawodnika bez przynależności klubowej i może otrzymać licencje jako zawodnik nowo zgłaszany.

9.6 Obowiązuje zakaz gry zawodnika (czki) na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch meczach w jednym terminie ligowym (piątek-niedziela lub wtorek-czwartek) oraz w przełożonych meczach z danej kolejki na inny termin.

9.7 W przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie rozgrywkowej przed rozpoczęciem rozgrywek klub zgłasza do organu prowadzącego rozgrywki imienne składy tych zespołów. Zawodnik (czka) zgłoszony do składu w jednym zespole nie może grac w drugim zespole tego samego klubu w tej samej klasie rozgrywkowej.

9.8 Zawodnik(czka) nie może reprezentować różnych drużyn jednego klubu w tym samym cyklu rozgrywkowym (dotyczy to Wojewódzkiego Pucharu Polski i Wojewódzkich Drużynowych Mistrzostw juniorów, kadetów i młodzików). Jeżeli klub wystawi więcej niż jedna drużynę w eliminacjach wojewódzkich PP i DMP to drużyny te musza w tych samych składach występować do końca cyklu rozgrywkowego. Dopuszcza sie udział zawodnika w drużynie, uczestniczącej w rozgrywkach wyższego szczebla, jeżeli on nie wystąpił w innej drużynie tego samego klubu w rozgrywkach niższego szczebla.

9.9 Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu wygranym walkowerem gdzie zawodnik wpisany jest do podstawowego składu. Nie dotyczy to zawodnika rezerwowego, nie grającego w meczu.

9.10 Zawodnik(czka) zagraniczny, który w trakcie sezonu uzyska polskie obywatelstwo kontynuuje dalej rozgrywki (drużynowe i indywidualne) jako zawodnik polski.

 

10. II LIGA KOBIET i MĘŻCZYZN

10.1 W rozgrywkach II ligi kobiet występuje 8 zespołów, a w II lidze mężczyzn 12 zespołów, uprawnionych do udziału w tej klasie na podstawie wyników osiągniętych w ubiegłym sezonie. W uzasadnionych przypadkach ilość zespołów może ulec zmianie po rozpatrzeniu wniosków przez WGiD województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.

10.2 Drużyna kobiet i mężczyzn składa sie minimum z 4, a maksymalnie z 10 zawodniczek lub zawodników, z prawem gry zawodniczek i zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii gier.

10.3 Mecz składa sie z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach przez dwie dwuosobowe drużyny systemem "Davis Cup" według poniższego klucza:

Stół I Stół II

1. A-X 2. C-W

3. B-Y 4. D-Z

5. gra podwójna 6. gra podwójna

7. A-Y 8. C-Z

9. B-X 10. D-W

Mecz toczy sie zgodnie z wyżej przedstawiona kolejnością gier i rozgrywa sie wszystkie 10 partii. Protokół meczu stanowi załącznik nr 1.

10.4 Układ spotkań drużyn w kolejkach ligowych w pierwszej rundzie II lidze kobiet :

I      II   III    IV    V    VI    VII 

8-1   7-1   1-6    1-5    3-1    1-4    2-1

2-7   2-6   5-2    8-2    2-4    3-2    4-3

5-3   3-8   7-3    6-3    7-5    6-7    6-5

4-6   5-4   8-4    4-7    8-6    5-8    7-8

 

10.5. Układ spotkań drużyn w kolejkach ligowych w pierwszej rundzie II lidze mężczyzn :

    I       II      III     IV       V     VI    VII    VIII    IX        X       XI

1-12; 12-7; 2-12; 12-8;  3-12; 12-9; 4-12; 12-10; 5-12; 11-11; 6-12

2-11; 11-3; 3- 1;  11-5;  4- 2;  11-7; 5- 3;  11- 9;  6- 4;   1-10;   7- 5

3-10; 10-4; 4-11; 10-6; 5- 1;  10- 8;  6- 2;   1- 8;  7- 3;   2- 9;   8 - 4

4- 9;  9- 5; 5-10;  9- 7;  6-11;   1- 6;  7- 1;   2- 7;  8- 2;   3- 8;  9 - 3

5- 8;  8- 6; 6- 9;  1- 4;   7-10;   2- 5;  8-11;   3- 6;  9- 1;  4- 7;  10- 2

6- 7;  1- 2; 7- 8;  2- 3;   8- 9;    3- 4;  9-10;   4- 5; 10-11; 5- 6; 11- 1

 

10.6 Numery dla poszczególnych drużyn w I rundzie ustala sie droga losowania, przydzielenie numerów do rundy rewanżowej jest zgodne z miejscami zajętymi w tabeli po pierwszej rundzie.

10.7 W II lidze kobiet i mężczyzn obowiązuje ranking zgodnie z poniższą zasadą. Zawodnicy, oznaczeni literami A i B oraz X i Y, musza być zawodnikami, znajdującymi się na najwyższych miejscach klubowej listy rankingowej. Zestawienie par w grach podwójnych jest dowolne i może być podane bezpośrednio przed rozpoczęciem gier. Pierwsza para deblowa w drużynie to ta para, w której występuje zawodnik z najwyższym rankingiem ligowym drużyny.

10.8 Za niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników do protokółu ligowego mecz weryfikuje się walkowerem:

- w grze podwójnej - tylko gry podwójne,

- w grach pojedynczych - cały mecz.

10.9 Gospodarz może zarządzić 10 minutowa przerwę po grach deblowych na występ artystyczny, losowanie nagród, itp.).

10.10 Rozgrywki II ligi są prowadzone dwurundowo systemem każdy z każdym w pierwszej rundzie. W każdym terminie ligowym drużyna rozgrywa jeden mecz.

10.11 Po zakończeniu pierwszej rundy zasadniczych rozgrywa się drugą rundę dzieląc tabelę na miejsca 1 – 6 grupa mistrzowska  i  7 – 12 grupa spadkowa w lidze męskiej. Rozgrywki będą prowadzone systemem mecz i rewanż bez podziału po I rundzie na grupy mistrzowską i spadkową w II lidze kobiet.

10.12 W rundzie rewanżowej zmianie ulega gospodarz meczu.

10.13 W II lidze kobiet i mężczyzn dopuszcza sie występowanie maksimum dwóch drużyn z tego samego klubu.

10.14 Awanse i spadki . Po zakończeniu pierwszej rundy zasadniczych rozgrywa się drugą rundę dzieląc tabelę na miejsca 1 – 6 grupa mistrzowska  i  7 – 12 grupa spadkowa w lidze męskiej. 
10.15 Po zakończeniu drugiej rundy obowiązują następujące zasady spadku z  II ligi mężczyzn:
Jedenasty i dwunasty zespół automatycznie spada z II ligi, dziesiąty zespół rozgrywa baraż z drużyną III ligi męskiej wyłonioną z barażu III ligowego. Jeżeli z pierwszej do drugiej ligi spadają drużyny to o tyle samo więcej spada z II do III ligi. 
10.16 Prawo gry w barażach o II ligę mężczyzn mają drużyny województw: świętokrzyskiego i łódzkiego , które w rozgrywkach III ligi zajęły drugie miejsca po zakończeniu sezonu.
W rozgrywkach o wejście do II mężczyzn, gospodarzem spotkania pierwszego jest drużyna która zostanie wylosowana przez wydział prowadzący rozgrywki.
Jeśli drużyny z miejsc 2 odmówią gry w barażach , to ich miejsce zajmują drużyny z miejsc 3 lub 4.
Drużyna która zrezygnuje z rozegrania meczu barażowego, nie ma już prawa brać udziału w ewentualnym uzupełnianiu drużyn II-go.
10.17 W przypadku powstania wolnego miejsca w II lidze męskiej (do 15 sierpnia ) prawo uzupełnienia  przysługuje wydziałowi prowadzącemu rozgrywki, według zasady:
- uzupełnia się zespołem który zajął 11 miejsce w II lidze, (pierwsze wolne miejsce),
- uzupełnia się zespołem który zajął 12 miejsce w II lidze, (następne wolne miejsce),
Po wyczerpaniu w/w możliwości o kolejne wolne miejsca w II lidze uzupełniane będą kolejnymi zespołami z lig III, według zasady:
- uzupełnia się zespołem który przegrał baraż o wejście do II ligi, (pierwsze wolne miejsce),
- uzupełnia się zespołami które zajęły następne miejsca w III lidze, (następne wolne miejsce).

 

11. III LIGA ŚWIĘTOKRZYSKA KOBIET i MĘŻCZYZN

11.1 W rozgrywkach III ligi  występują wszystkie kluby zgłoszone do rozgrywek.

11.2 Drużyna  składa sie minimum z 4, a maksymalnie z 10 zawodniczek lub zawodników, z prawem gry zawodniczek i zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii gier.

11.2.1 Drużyna rozgrywająca mecze w mieszanym składzie nie może przystąpić do baraży lub bezpośrednio awansować do ligi wyższej.

11.3 Mecz składa sie z 18 gier rozgrywanych równorzędnie na dwóch  stołach (dopuszcza się rozegranie meczu na czterech stołach za zgodą zainteresowanych drużyn) w tym dwie gry deblowe, a wygrywa drużyna która wygra 10 pojedynków, mecz kończy się remisem po rozegraniu wszystkich pojedynków i wyniku 9 do 9.

Protokół meczu w załączniku

 

 

11.4 Układ spotkań drużyn w kolejkach ligowych w pierwszej rundzie III ligi  ustala WGiD w Kelcach.

11.5 Numery dla poszczególnych drużyn w I rundzie ustala sie droga losowania, przydzielenie numerów do rundy rewanżowej jest zgodne z miejscami zajętymi w tabeli po pierwszej rundzie.

11.6 Zestawienie par w grach podwójnych jest dowolne i może być podane bezpośrednio przed rozpoczęciem gier.

11.7 Gospodarz może zarządzić 10 minutowa przerwę po grach deblowych na występ artystyczny, losowanie nagród, itp.).

11.8 Rozgrywki III ligi są prowadzone dwurundowo systemem każdy z każdym  pierwszej i drugiej rundzie. W każdym terminie ligowym drużyna rozgrywa jeden mecz.

11.9 W rundzie rewanżowej zmianie ulega gospodarz meczu.

11.10 W III lidze dopuszcza sie występowanie maksimum trzech drużyn z tego samego klubu.

 

12 PUCHAR  WOJEWÓDZTWA

12.1 W rozgrywkach Pucharu Województwa kobiet i mężczyzn występuje nieograniczona liczba zespołów, uprawnionych do udziału.

12.2 Drużyna kobiet i mężczyzn składa sie minimum z 3, a maksymalnie z 6 zawodniczek lub zawodników, z prawem gry zawodniczek i zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii gier.

12.3 Mecz składa sie z 7 gier rozgrywanych kolejno na jednym stole według poniższego klucza:

1. A – Y

2. B – X

3. C – Z

4. gra podwójna

5. A - X

6. C – Y

7. B – Z

Mecz toczy sie zgodnie z wyżej przedstawioną kolejnością gier i kończy się gdy jedna z drużyn  zdobywa 4 punkty.

 Protokół meczu w załączniku

 

13.  SPRAWY FINANSOWE

13.1 Koszty organizacyjne zawodów tenisa stołowego pokrywają bezpośrednio organizatorzy według odrębnych ustaleń. Koszty uczestnictwa zawodników i drużyn pokrywają jednostki delegujące. Koszty udziału drużyn w rozgrywkach II, III ligi oraz Pucharu Województwa  pokrywają jednostki uczestniczące.

13.2 Wysokość wpisowego do imprez wojewódzkich ustala ŚOZTS.

13.3 Wpisowe do II ligi mężczyzn wynosi          -250 zł., do III ligi świętokrzyskiej – 200  zł.

         - składka członkowska ŚOZTS                    - 100 zł.

         - opłata na PZTS                                           - 100 zł.

         - opłata za licencję okresowe zawodników:

            /junior,kadet,młodzik, młodzieżowiec/     -  25 zł.

            /senior i starsi/                                           -  35 zł.

            zawodnik niezrzeszony                              -  35 zł. 

13.4 Wpisowe do Indywidualnych Mistrzostw Województwa:

- weterani – 20 zł,

- seniorzy – 20 zł,

- seniorzy (zawodnicy z licencją) nie stowarzyszeni – 40 zł,

- młodzieżowcy – 20 zł,

- juniorzy – 15 zł,

 -kadeci - 15 zł.  

- młodzicy – 10 zł,

- juniorzy, kadeci, młodzicy (zawodnicy z licencją) nie stowarzyszeni – 20zł

13.5 Wpisowe do Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych:

- weterani – 20 zł,

- seniorzy – 15 złotych,

- seniorzy (zawodnicy z licencją) nie stowarzyszeni – 30 zł

- młodzieżowcy – 12 zł.

- juniorzy – 12 zł.

 -kadeci    - 10 zł.

- młodzicy – 10 zł.

- juniorzy, kadeci, młodzicy (zawodnicy z licencją) nie stowarzyszeni – 24 zł

13.6 Wpisowe do Drużynowych Mistrzostw Województwa:

- juniorzy – 20 zł.

- kadeci – 20 zł.

- młodzicy [Puchar Województwa] – 20  zł/os.

13.7 Puchar  Województwa – 30 zł.

13.8 Kary finansowe za mecz przegrany walkowerem

- II liga, III liga – 200% wpisowego zł za pierwszy walkower, 300% za drugi walkower.

Uwaga ! W przypadku, gdy mecz został zweryfikowany jako walkower w następstwie przekroczenia regulaminu, w innym niż nieprzybycie na zawody, kara jest o połowę mniejsza.

13.9 Kary za żółte kartki

- pierwsza żółta kartka – 20 zł.

- druga żółta kartka – 50  zł.

- trzecia żółta kartka – 100  zł.

Kartki w rozgrywkach ligowych są oddzielnie liczone i po trzeciej  żółtej kartce, otrzymanej w tych rozgrywkach, zawodnik otrzymuje kare dodatkowa: odsuniecie od jednego kolejnego meczu w lidze.

13.10 Kary za czerwone kartki

- czerwona kartka otrzymana podczas gry – 150 zł.

- czerwona kartka otrzymana z ławki rezerwowej – 100 zł.

Po każdej czerwonej kartce zawodnik otrzymuje kare dodatkowa odsuniecie od jednego kolejnego meczu w lidze za wyjątkiem czerwonej kartki, otrzymanej z ławki rezerwowej.

13.11 Kary regulaminowe za niewłaściwe postępowanie w meczu drużynowym lub grze podwójnej :

- za niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników w grze podwójnej – 20  zł.

- za brak jednolitych strojów podczas prezentacji i w grze podwójnej – 20 zł.

13.12 Kary regulaminowe za niewłaściwe postępowanie po meczu drużynowym :

- za brak informacji o wyniku zakończonego meczu ligowego – 20  zł.

- za niedostarczenie protokółu w wyznaczonym terminie – 10 zł. za każdy dzień zwłoki

13.13 Opłata za przełożenie meczu na inny termin, wnoszona przez drużynę wnioskująca w wysokości 100 złotych w momencie składania wniosku, a brak jej powoduje nierozpatrywanie przedmiotowej sprawy (nie dotyczy meczów przekładanych przez WGiD „z urzędu”).

13.14 Powyższe kary winny być uregulowane w terminie 14 dni od daty ukarania.

Za datę ukarania uznaje sie, w przypadku :

- ukarania żółta/czerwona karta - data jej pokazania,

- niewłaściwego postępowania w meczu i po meczu drużynowym – data wydania decyzji

przez WGiD,

13.15 Złożenie odwołania od decyzji WGiD nie powoduje wstrzymania wpłaty kar regulaminowych i opłat w określonych wyżej terminach.

 

14 KONSEKWENCJE ZALEGŁOŚCI FINANSOWYCH

Kluby oraz zawodnicy, mający nie uregulowane zobowiązania finansowe wobec PZTS, będą traktowani jako kluby i zawodnicy nieuprawnieni do współzawodnictwa sportowego, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz PZTS

14.1 Badanie prawidłowości stosowanych rakietek

14.2 Od początku sezonu 2009/2010 wprowadzono za pomocą atestowanych urządzeń kontrole rakietek (na obecność w klejach niedozwolonych substancji lotnych) na imprezach tenisa stołowego, organizowanych pod egida ŚOZTS, zgodnie z punktem 3.2.4.2 przepisów gry w tenisa stołowego ITTF 2009/2010.

14.2.1. Osobami upoważnionymi do kontroli rakietek będą:

- na meczach ligowych – sędzia główny,

- na zawodach indywidualnych – delegat ŚOZTS lub sędzia główny.

14.2.2. Kontroli podlegać będą zawodnicy:

- w meczu ligowym – wszyscy zawodnicy,

- w pozostałych imprezach - wybrani losowo uczestnicy.

14.2.3. Kontrola będzie mogła być przeprowadzona:

- przed rozpoczęciem pojedynku w meczu drużynowym lub zawodach indywidualnych,

- po rozegranym pojedynku w meczu drużynowym lub zawodach indywidualnych,

- w szczególnych przypadkach pomiędzy setami pojedynku.

14.3 Kary regulaminowe za stosowanie nieprawidłowych rakietek

14.3.1 Stwierdzenie niewłaściwego kleju przed spotkaniem skutkuje żółta kartka oraz umożliwia kontrole rezerwowej rakietki. Jej brak spowoduje odsuniecie od danego spotkania i ukaranie czerwoną kartkę.

14.3.2 Stwierdzenie niewłaściwego kleju po lub w trakcie spotkania skutkuje walkowerem w danym meczu i żółta kartkę. Jeżeli zawodnik nie przedstawi rezerwowej rakietki nastąpi wycofanie z turnieju i otrzyma on czerwoną kartkę.

14.3.3. ŚOZTS przewiduje rejestracje zawodników karanych za używanie niewłaściwych klejów, a po trzecim przypadku – odsuniecie od meczu ligowego lub turnieju indywidualnego.

 

15.PROCEDURY LIGOWE                                                                                                              

15.1 Weryfikacja rozgrywek II, III ligi, Wojewódzkiego Pucharu Polski i rozgrywek o wejście do II  ligi należy do Wydziału Gier i Dyscypliny ŚOZTS.

15.2 Weryfikacja rozgrywek II, III  ligi należy do Wydziału Rozgrywek, prowadzącego rozgrywki. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu właściwego związku, następnie WGiD PZTS w pierwszej instancji i do Zarządu PZTS w drugiej instancji. Decyzje Zarządu PZTS są ostateczne.

15.3 Mecz zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika:

15.3.1 Jeżeli drużyna, z własnej winy nie stanęła do zawodów lub spóźniła sie więcej niż 30 minut,

15.3.2 Jeżeli drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości oraz jakości stołów i piłek,

15.3.3 Jeżeli drużyna gospodarzy w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu nie zapewni właściwych warunków do gry (sala, światło stoły, piłeczki, oświetlenie, pola gry, itp) lub gdy w przepisowym czasie nie usunie awarii sprzętu spowodowanej zaistniała sytuacja w czasie meczu. Przepisowym czasem usunięcia awarii światła jest jedna godzina w przypadku wyłączenia przez Zakład Energetyczny – 2 godziny. Gdy spotkanie nie zostanie dokończone na skutek awarii sprzętu gry zakończone weryfikuje sie zgodnie z uzyskanymi wynikami, a pozostałe walkowerami dla gości,

15.3.4 Jeżeli przeciwna drużyna stawi sie do prezentacji zdekompletowana, tzn. w składzie mniejszym niż minimum określone w regulaminie rozgrywek,

15.3.5 Jeżeli przeciwna drużyna wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego,

15.3.6 Jeżeli drużyna gospodarzy nie powiadomiła o zmianie miejsca rozgrywek lub nie załatwiła miejsc hotelowych drużynie przyjezdnej, która prosiła o to przynajmniej na 2 tygodnie przed zawodami,

15.3.7 Jeżeli przeciwna drużyna przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec PZTS lub innego organu prowadzącego rozgrywki.

15.3.8 Jeżeli dwie drużyny ligowe nie przystąpią do rozegrania meczu w nowym terminie, wyznaczonym przez WGiD, to mecz ten - po wyczerpaniu wszystkich możliwych argumentów  – może być zweryfikowany obopólnym walkowerem ze wszelkimi konsekwencjami tej decyzji.

15.3.9 W przypadkach spornych ostateczna decyzje, dotycząca rozegrania lub nie rozegrania zawodów podejmuje sędzia główny zawodów.

15.3.10 Czas oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry, zarówno w grach indywidualnych jak o drużynowych wynosi 5 minut. Po tym czasie zawodnik przegrywa mecz walkowerem, ale ani on ani jego drużyna nie tracą prawa do gry w dalszym ciągu zawodów lub następnych grach.

15.3.11 Zawodnicy, którzy bez uzasadnionych przyczyn i zgody sędziego głównego rezygnują z dalszego udziału w zawodach nie będą sklasyfikowani.

15.3.12 Drużyna która jest gospodarzem, uczestnicząca w rozgrywkach ligowych, ma obowiązek powiadomić organ prowadzący rozgrywki oraz drużyny, występujące w tych samych rozgrywkach, o zmianie miejsca i terminu rozgrywania meczu.

15.3.13. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn. Brak jednolitego ubioru w czasie prezentacji powoduje nałożenie kary porządkowej.

15.3.14 W drużynach mężczyzn nie mogą występować kobiety chyba, że organ prowadzący rozgrywki wyrazi na to zgodę.

15.3.15 Drużyna ma prawo prosić, w uzasadnionych przypadkach, organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu meczu na inny niż planowany. Prośba będzie rozpatrzona, jeżeli wpłynie do organu prowadzącego rozgrywki nie później niż 7 dni przed terminem meczu. Wyrażenie zgody na przełożenie meczu na inny termin może wynikać jedynie z wyjątkowych okoliczności. Wnioskująca drużyna - w pierwszej kolejności - powinna uzgodnić nowy termin z drużyna przeciwną i uzyskać akceptacje Wydziału Gier i Dyscypliny ŚOZTS (wniosek składany na piśmie). Jeśli mecz jest przekładany na inny termin niż właściwy dla danej kolejki ligowej, wówczas klub jest zobowiązany do uiszczenia opłaty regulaminowej w kwocie 10 zł. Wynika to z procedur administracyjnych; konieczności poinformowania sędziego lub zmiany sędziego, opóźnień w ustalaniu tabeli ligowej i rankingów ligowych (informacje wysyłane do mediów).

15.3.16 Powołanie zawodnika do reprezentacji Polski stanowi podstawę do przełożenia meczu na inny termin. Ustala sie następującą procedurę przekładania meczy "z urzędu":

- Polski Związek Tenisa Stołowego informuje klub o powołaniu zawodnika do reprezentacji Polski. - Klub w odpowiedzi powinien wystosować do WGiD ŚOZTS pismo z prośbą o przełożenie meczu "z

urzędu". Jeśli takie pismo nie wpłynie, to uważa sie, że klub może rozegrać mecz ligowy we wcześniej ustalonym terminie.

- W pierwszej kolejności mecze przekłada sie na terminy ustalone jako rezerwowe. Jeśli w terminie rezerwowym zawodnik nadal będzie uczestniczył w zgrupowaniu reprezentacji Polski lub jeśli termin rezerwowy nie został z góry ustalony w terminarzu rozgrywek, wówczas nowy termin rozgrywania meczu ustala WGiD prowadzący rozgrywki.

15.3.17 Godziny rozpoczęcia meczów są ustalone w terminarzu rozgrywek ligowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie możliwość zmiany tych godzin. Muszą się one jednak mieścić w określonych przedziałach czasowych:

16.00 – 18.00 w dni powszednie 9.00 - 16.00 w dni świąteczne

Przy ewentualnej zmianie godziny rozpoczęcia meczu należy kierować się możliwością dogodnego dojazdu drużyny gości.

15.3.18 Do obowiązków gospodarza meczów wszystkich lig należy niezwłoczne po zakończeniu meczu, powiadomienie prowadzącego rozgrywki o wyniku rozegranego meczu oraz w pierwszym dniu roboczym wysłanie oryginału protokołu meczu listem  adres WGiD lub osoby prowadzącej rozgrywki.

15.3.19 Za oddanie meczu walkowerem nakłada sie karę finansową o określonej przez ŚOZTS kwocie. Oddanie 3 meczy walkowerem powoduje wycofanie drużyny rozgrywek.

15.3.20 Drużynę wycofująca sie z rozgrywek traktuje sie jako spadkowicza z danej klasy rozgrywkowej. Drużyna ta nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa PZTS.

15.4 W przypadku wycofania drużyny w trakcie sezonu stosuje sie następujące zasady postępowania:

15.4.1 jeżeli drużyna została wycofana w trakcie I rundy, wszystkie jej dotychczasowe wyniki zostają anulowane,

15.4.2 jeżeli drużyna została wycofana po I lub II rundzie, wyników I rundy nie anuluje się, natomiast wszystkie wyniki meczów II rundy anuluje się.

15.4.3 Odpowiedzialnym za weryfikacje sal do rozgrywek wszystkich lig jest właściwy wojewódzki związek, na którego terenie działają kluby. Weryfikacji podlega sala pod katem warunków do gry, takich jak rozmiary pola gry, rodzaj oświetlenia, wyposażenie w sprzęt, stan podłogi, itp. Protokoły weryfikacyjne powinny być przesłane do wojewódzkich związków w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

15.4.4 Jeżeli klub zwróci sie o przysłanie obserwatora ŚOZTS na mecz, wnosi do ŚOZTS opłatę w wysokości 100 zł. Obserwator - po przedstawieniu pisemnego sprawozdania z meczu – będzie miał wypłacony ekwiwalent przez ŚOZTS.

 

16. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne

16.1 W WTK-ach w kategoriach młodzieżowych startować będzie w przypadku młodziczek , kadetek i juniorek – 24 zawodniczki , natomiast w przypadku młodzików , kadetów i juniorów – 32 zawodników .
Podział ten dotyczyć będzie kategorii młodziczek/-ów , kadetek/-ów , juniorek/-ów.
16.2 Turnieje WTK seniorek/-ów pozostaje turniejem otwartym , w którym mogą startować wszystkie/-cy seniorki/-rzy i juniorki/-rzy oraz zawodniczki/-cy znajdujący się na ogólnopolskiej liście kadetek/-ów (miejsca 1 – 128)


17. MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

17.1 Kat. młodzików/czek , kadetów/tek i juniorów/rek: (Ilość 32), sposób kwalifikacji :
17.1.1 32 imiennie zawodników i zawodniczki z miejsc 1-32 listy wojewódzkiej po III cyklu WTK/WTK) w swoich kategoriach.
17.2.Mistrzostwa Województwa  seniorów : (Ilość 64), sposób kwalifikacji :
17.2.1. 64 imiennie zawodników i zawodniczek z listy wojewódzkiej po III cyklu OTK/WTK .

17.3. Turnieje Mistrzostw Województwa rozgrywane będą system bezpośredniej eliminacji. 

 

18. SPRAWY SĘDZIOWSKIE

18.1 Sędziów głównych i liczących prowadzących mecze II ligi i klas niższych wyznaczają wojewódzkie związki / Kolegium Sędziów/ , na których terenie mecz jest rozgrywany.

18.2 Koszty delegacji sędziów pokrywa gospodarz meczu stosownie do odpowiednich przepisów.

18.3 W przypadku braku sędziego, wyznaczonego przez organ prowadzący rozgrywki drużyny, uczestniczące w meczu, uzgadniają innego sędziego, który posiada uprawnienia sędziowskie. Gdy strony nie dojdą do porozumienia co do obsady sędziowskiej, wówczas ustala sie sędziego drogą losowania,

18.4 Wszelkie konsekwencje finansowe, wynikające z błędnych decyzji sędziów, spowodowanych nieznajomością przepisów czy też regulaminów, pokrywają jednostki delegujące obsadę sędziowską.

 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1 W zawodach indywidualnych i drużynowych obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF) oraz regulaminy PZTS-u

19.2 W sprawach nie omówionych w regulaminach stosuje sie prawo zwyczajowe.

19.3 ŚOZTS zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i ewentualnej zmiany jego treści.

19.4 Jedynym prawomocnym przedstawicielem ŚOZTS na imprezach szczebla wojewódzkiego  jest Delegat ŚOZTS. Do jego obowiązków należy sprawdzenie prawidłowości zgłoszeń uczestników, zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz dokonanie losowania turnieju. Powołuje on komisje odwoławcza do rozstrzygania spraw regulaminowych.

19.5 Delegata na imprezy szczebla wojewódzkiego ustala Wydział Gier i Dyscypliny, a zatwierdza

Zarząd PZTS. Delegat ŚOZTS zobowiązany jest w ciągu tygodnia od zakończenia imprezy złożyć do  WGiD na specjalnym druku sprawozdanie z imprezy.

19.6 Obowiązkiem organizatorów imprezy szczebla wojewódzkiego jest przestrzeganie programu zawodów uzgodnionego z ŚOZTS.

19.7 Wszystkie rodzaje rozgrywek na szczeblu wojewódzkim winny być przeprowadzane z przestrzeganiem przepisów ITTF oraz regulaminów PZTS i ŚOZTS. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i regulaminów spoczywa na organie prowadzącym rozgrywki.

19.8 Jeżeli w regulaminie występuje określenie ŚOZTS, należy przez to rozumieć Zarząd Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego lub podporządkowane i działające w jego imieniu komisje.

 

20. ODWOŁANIA i PROTESTY

20.1 Wszelkie sprawy zgłaszane na piśmie i z kaucją na imprezach wojewódzkich rozstrzyga Komisja odwoławcza powołana przez Delegata ŚOZTS i działająca pod jego przewodnictwem. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne. Komisja odwoławcza nie rozpatruje spraw spornych na tle interpretacji przepisów gry. Sprawy należą wyłącznie do Komisji Sędziowskiej, której przewodniczy Sędzia zawodów mianowany przez Kolegium Sędziów ŚOZTS.

20.2 W przypadku rozgrywek drużynowych wszelkie sprawy sporne, wynikłe z rozgrywek wszystkich lig rozstrzyga Wydział Gier i Dyscypliny ŚOZTS, zaś odwołania od tych decyzji rozpatruje Zarząd ŚOZTS.

20.3 Wszelkie uwagi, dotyczące warunków, uprawnienia zawodników, itp., na żądanie kierownika

lub kapitana drużyny mogą być wpisane do protokołu przed rozpoczęciem meczu, natomiast uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń zaszłych w czasie trwania meczu winny być wpisane przed podpisaniem protokółu. Uwagę taką wpisuje sędzia z własnej inicjatywy lub na żądanie kapitana bądź kierownika, wnoszącego zastrzeżenia. Uwagi w protokole nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie jako informacja, stanowią jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego przez drużynę, odnośnie faktu opisanego w protokóle.

20.4 Protest lub odwołanie, aby było rozpatrywane przez WGiD, powinno być złożone na piśmie nie później niż 48 godziny po zaistnieniu zdarzenia. Odwołanie od decyzji WGiD powinno nastąpić nie później niż na 3 dni od wydania decyzji. Opłata za wniesienie protestu wynosi 200 zł i nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu.

Prawo interpretacji "Regulaminu rozgrywek Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego" należy do Zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Kielcach.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2011 r.

 

System rozgrywek II i III ligi ustalają ich organizatorzy. Organizator zobowiązany jest wyłonić

mistrza II i III ligi w terminie wyznaczonym przez PZTS.

 

 

                                                                                         Przewodniczący w WGiD ŚOZTS

                                                                                                   Sławomir Grzyb

                                                                                                         

 

 

« powrót do Komunikaty

Copyright Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 2009