MENU

KONTAKT

Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

ul. Krakowska 72
25-701 Kielce

email:

Zgłoszenia do II ligi wraz z ankietą

Potwierdzenie uczestnictwa (plik *.doc)

 

 

                                                                                           Kielce  dn. 25.07.2011


Komunikat nr 1/11/12/WGiD

 

 

 

............................................                          .............................. dnia..........................

        /pieczątka klubu/

 

POTWIERDZENIE

UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH II LIGI

MĘŻCZYZN

DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO W KIELCACH

 

 

Klub Sportowy: ..................................................................... w ...............................................................

potwierdza udział drużyny w rozgrywkach II Ligi  Męskiej  w sezonie 2011/2012.

Jednocześnie informujemy, że wpisowe w kwocie 250,- zł (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych) zostało wpłacone
na konto ŚOZTS-TS -
ING Bank Śląski S.A. O/Kielce, numer rachunku: 83 1050 1416 1000 0022 3670 3076 ,                                              w dniu .........................................   (w załączeniu kserokopia przelewu).

 

         (Główny Księgowy)                                                                                      (Prezes)

 

ANKIETA KLUBOWA

1.        Statutowa nazwa Klubu : ......................................................................................................................................................

2.        Nazwa Sponsora (ewent.): ...................................................................................................................................................

3.        Adres Korespondencyjny: .....................................................................................................................................................

tel. kier.:  ................., tel.: ...............................................; fax: .........................................................

e-mail: ...................................................................; strona www:  ............................

4.        Osoba odpowiedzialna za drużynę:

Nazwisko i Imię: ...........................................................................................................................................................

Adres (z kodem poczt.): .......................................................................................................................................................

Telefon (z nr kier.): ...........................................................................................................................................................

5.   Adres sali rozgrywek podst.: ..............................................................................................................................................................

      Adres sali rozgrywek rez.              : ................................................................................................................................................................

5.        Rodzaj stołów :.....................................................................,  piłek ..................................................

6.        Inne informacje: ............................................................................................................................................................

 

 

..............................................................                                                          

(pieczątka klubu)                                                                                                                 (Prezes)

*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

Potwierdzenie drużyn do dn.15.08.2011 roku termin  ostateczny.

Skład imienny drużyn do dn. 10.09.2011 roku termin ostateczny.

 

 

 

...............................................

pieczątka nagłówkowa klubu

 

 

 

 

 

 

Skład drużyny do rozgrywek

w sezonie 2011/2012

II liga męska

Klub sportowy:

 

 

L.p.

Nazwisko i imię zawodnika

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

...............................................

podpis osoby upoważnionej

 UWAGA:

 Zgłoszenia i korespondencję dot. rozgrywek II ligi należy wysyłać na adres: Sławomir Grzyb 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Powstańców Warszawy 16/45

E--mail: slawomirgrzyb@interia.pl

Tel. 608 295 651

 

 

 

      SKŁAD DRUŻYN  II LIGI MĘSKIEJ

W TENISIE STOŁOWYM

NA SEZON 2011/2012

Lp

Drużyna

mecze

Zw

Re

Po

bilans

punkty

1

LZS Macovia Maków

 

 

 

 

 

 

2

LKS Omega Kleszczów

 

 

 

 

 

 

3

UKS Bednary

 

 

 

 

 

 

4

LKS Biała Rawska

 

 

 

 

 

 

5

ŁTSR Bro-Węg Buczek Łask

 

 

 

 

 

 

6

MKS Jedynka  Łódź

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

GUKS Gorzkowice

 

 

 

 

 

 

9

KTS Sandomierz

 

 

 

 

 

 

10

LKS Jutrzenka Bychlew

 

 

 

 

 

 

11

KS Energetyk  AMŁ Dzianiny Łódź

 

 

 

 

 

 

12

UKS Włókniarz Pabianice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący WGiD ŚOZTS  

             Sławomir Grzyb

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót do II liga mężczyzn

Copyright Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 2009