Festiwal Tenisa Stołowego, Bilcza 27.11.2021. 

Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz Polski Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Festiwalu Tenisa Stołowego. 

W Turnieju mogą uczestniczyć osoby znajdujące się w kategoriach wiekowych skrzata, żaka, młodzika, kadeta oraz juniora. Licencja Polskiego Związku Tenisa Stołowego nie jest wymagana. 

1. Organizatorzy:

· Polski Związek Tenisa Stołowego,
· Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.

2. Cele:

· Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
· Promocja tenisa stołowego.
· Krzewienie idei fair-play

3. Miejsce rozgrywek:

Hala Sportowa w Bilczy, ul. Szkolna 1.

4. Uczestnictwo

W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni należący do następujących kategorii wiekowych:

Skrzat – dziewczęta i chłopcy ur. 2013 r. i młodsi
Żak – dziewczęta i chłopcy ur. 2011 r. – 2012 r.
Młodzik – dziewczęta i chłopcy ur. 2009 r. – 2010 r.
Kadet – dziewczęta i chłopcy ur. 2007 r. – 2008 r.
Junior – dziewczęta i chłopcy ur. 2003 r. – 2006 r.

Aktualne zasady bezpieczeństwa
W związku z obowiązywaniem stanu obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID-19 i możliwą zmianą zasad, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami przepisów.

Kwestionariusz sanitarny
Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są zobowiązani do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Link do ankiety: 

5. System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem do dwóch przegranych, z możliwością zajęcia w turnieju pocieszenia miejsca trzeciego.

Każdy z uczestników może wziąć udział w rozgrywkach w swojej kategorii wiekowej. Skrzaci mogą ponadto uczestniczyć w rozgrywkach kategorii Żaków. Żacy mogą ponadto uczestniczyć w rozgrywkach kategorii młodzików a kadeci w kategorii juniorów.

Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek w zależności od ilości uczestników. W zawodach może wziąć udział max. 200 uczestników. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu lista zostaje zamknięta i decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zawody zostaną rozegrane na 16 stołach piłeczkami plastikowymi Tibhar Synt NG 40+ na stołach Tibhar.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia (imię, nazwisko i rok urodzenia) należy przesyłać na adres email:  w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku lub w dniu turnieju do sędziego głównego zawodów.

Udział w turnieju jest bezpłatny.

7. Wstępny Ramowy program zawodów:

Sobota – 27.11.2021
8:00 – 9:00 rozgrzewka, przyjmowanie zgłoszeń do kat. skrzat, żak i kadet
9:20 kategoria skrzat i kadet
10:00 kategoria żak
8:00 – 10:30 przyjmowanie zgłoszeń do kat. młodzik i junior
11:00 kategoria młodzik i junior
13:00 Mecze II Ligi Mężczyzn UKS Orlęta Bilcza – LKS Biała Rawska 

Program może ulec zmianie w zależności od liczby chętnych zgłoszonych to turnieju.

8. Nagrody:

Za miejsca 1, 2, 3-4 wydane zostaną puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.

9. Kontakt:

Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – adres e-mail: 
Prezes ŚOZTS Robert Janus – nr tel. 739 485 322