Robert Janus

Informacja Zarządu w sprawie sezonu 2021/2022

W związku z zbliżającym się początkiem nowego sezonu 2020/2021 Zarząd ŚOZTS informuje: 1. Regulamin rozgrywek PZTS dotyczący nowego sezonu 2021/2022 dostępny jest na stronie pod adresem: 2. Opłaty wnoszone do ŚOZTS dotyczące klubów na sezon...

Potwierdzenie udziału w rozgrywkach II Ligi Świętokrzysko-Łódzkiej

Potwierdzenie udziału w rozgrywkach II LM na sezon 2021-2022 należy do dnia 15.08.2021 na przesłać na adresy  oraz W załączeniu formularz potwierdzenia udziału w rozgrywkach II Ligi. Wpłata wpisowego w wysokości 350,00...