Festiwal Tenisa Stołowego, Bilcza 19.11.2022

Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz Polski Związek Tenisa Stołowego zapraszają do udziału w Festiwalu Tenisa Stołowego. 

W Turnieju mogą uczestniczyć osoby znajdujące się w kategoriach wiekowych skrzata, żaka, młodzika oraz kadeta. Licencja Polskiego Związku Tenisa Stołowego nie jest wymagana. Dodatkowo

1. Organizatorzy:

· Polski Związek Tenisa Stołowego,
· Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.

2. Cele:

· Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
· Promocja tenisa stołowego.
· Krzewienie idei fair-play

3. Miejsce rozgrywek:

Hala Sportowa w Bilczy, ul. Szkolna 1.

4. Uczestnictwo

W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni należący do następujących kategorii wiekowych:

Skrzat – dziewczęta i chłopcy ur. 2014 r. i młodsi
Żak – dziewczęta i chłopcy ur. 2012 r. – 2013 r.
Młodzik – dziewczęta i chłopcy ur. 2010 r. – 2011 r.
Kadet – dziewczęta i chłopcy ur. 2008 r. – 2009 r.

5. System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem do dwóch przegranych, z możliwością zajęcia w turnieju pocieszenia miejsca trzeciego.

Każdy z uczestników może wziąć udział w rozgrywkach w swojej kategorii wiekowej.

Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek w zależności od ilości uczestników. W zawodach może wziąć udział max. 200 uczestników. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu lista zostaje zamknięta i decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zawody zostaną rozegrane na 16 stołach piłeczkami plastikowymi Tibhar Synt NG 40+ na stołach Tibhar.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia (imię, nazwisko i rok urodzenia) należy przesyłać na adres email:  w terminie do dnia 16 listopada 2022 roku lub w dniu turnieju do sędziego głównego zawodów.

Udział w turnieju jest bezpłatny.

7. Wstępny Ramowy program zawodów:

Sobota – 19.11.2022

8:00 – 9:00 rozgrzewka, przyjmowanie zgłoszeń do II Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego kat. skrzat, żak, młodzik, kadet i junior (obowiązuje licencja PZTS)
9:10-10:30 gry turniejowe II WTK
9:30 – 10:30 przyjmowanie zgłoszeń do Festiwalu Tenisa Stołowego kat. skrzat, żak, młodzik i kadet (turniej otwarty dla wszystkich sympatyków tenisa stołowego))
10:45 – 15:00 gry turniejowe Festiwalu Tenisa Stołowego
15:30 wręczenie pucharów, dyplomów i nagród

Program może ulec zmianie w zależności od liczby chętnych zgłoszonych to turnieju.

8. Nagrody:

Za miejsca 1, 2, 3 wydane zostaną puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.

10. Kontakt:

Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – adres e-mail: 
Prezes ŚOZTS Robert Janus – nr tel. 739 485 322