Licencje okresowe w sezonie 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że w sezonie 2021/2022 wnioski o licencje okresowe zawodnika, klubu, trenera oraz zawodnika niepełnosprawnego również składane są poprzez Internetowy System Licencyjny (ISL) Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Dane dostępowe do ISL pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego sezonu. W przypadku braku danych prosimy o kontakt e-mail na adres .

Zgodnie z punktem 3.2.2. Regulaminu PZTS wnioski o nadanie licencji będą rozpatrywane dopiero po odnotowaniu opłaty na koncie PZTS.

Możliwa jest opłata za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na numer konta PZTS.

Konto bankowe PZTS
Bank: PEKAO SA
Numer rachunku: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140

Załączniki do zmiany przynależności klubowej

• wniosek o zmianę przynależności klubowej
• oświadczenie o zmianie klubu (j. polski)
• oświadczenie o zmianie klubu (j. angielski)

Pozostałe dokumenty

• wniosek o wypożyczenie
• oświadczenie ws. licencji bez zgody zawodnika

Inne rodzaje wniosków o licencje

Licencje zawodnika niestowarzyszonego, weterana i sędziego zamawiane są poprzez przesłanie na adres wypełnionego wniosku:
• wniosek o licencję zawodnika niestowarzyszonego
• wniosek o licencję weterana
• wniosek o licencję sędziego

Lista nadanych licencji okresowych

• zawodnika
• zestawienie zawodników wypożyczonych
• zestawienie zmian przynależności klubowej
• klubu
• trenera
• weterana
• zawodnika niepełnosprawnego

Klasyfikacja licencji zawodnika

• klasyfikacja według klubów
• klasyfikacja według województw

Nowe kluby

Nowe kluby w pierwszej kolejności muszą zostać członkiem Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego. Po potwierdzeniu wstąpienia w poczet członków przez WZTS należy przesłać odpis z KRS albo rejestru UKS oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania klubu (imię i nazwisko, e-mail, telefon) w celu założenia profilu oraz przesłanie danych do logowania do ISL.

Przetwarzanie danych

Złożenie wniosku o licencję jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz uzyskanie zgody od osób albo ich prawnych opiekunów przez składającego, w którym imieniu składany jest wniosek, na złożenie wniosku. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw dostępne są na stronie https://pzts.pl/zwiazek/przetwarzanie-danych/.

Licencje okresowe w sezonie 2021/2022 | Polski Związek Tenisa Stołowego (pzts.pl)