Zebranie przedstawicieli Klubów zrzeszonych w ŚOZTS, Bilcza 04-09-2021

 1. Organizator:ŚOZTS w Kielcach
2. Termin, miejsce: Zebranie odbędzie się w dniu 04 września 2021 r.(sobota) godz. 9:30
Hala Sportowa w Bilczy ul. Szkolna 1
3. Program:1. Omówienie spraw związanych z sezonem 2021/2022.
2. Wybór delegata na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZTS.
4. Udział w zebraniu:Każdy klub zrzeszony w ŚOZTS deleguje 1 przedstawiciela.
Robert Janus – Prezes ŚOZTS