Informacja Zarządu ŚOZTS w sprawie sezonu 2023/2024

W związku z zbliżającym się początkiem nowego sezonu 2023/2024 Zarząd ŚOZTS informuje:

1.Opłaty wnoszone do ŚOZTS dotyczące klubów na sezon 2023/2024:
– wpisowe do rozgrywek III Ligi Okręgu Świętokrzyskiego – 200 zł od drużyny,
– składka członkowska ŚOZTS – 100 zł.

2. Wpłat z tytułu wpisowego do rozgrywek III Ligi Okręgu Świętokrzyskiego oraz składki członkowskiej należy dokonać w terminie do 10.09.2023 roku na konto:

Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach
ul. Krakowska 72
25-701 Kielce
nr konta: 50 1540 1014 2005 9124 2488 0001

3.Potwierdzenie uczestnictwa drużyny w rozgrywkach III Ligi Okręgu Świętokrzyskiego mężczyzn i kobiet w sezonie 2023/2024 wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego należy przesłać do ŚOZTS na adres:  i  w terminie do 10.09.2023 roku.

4.Składy imienne drużyn zgłoszonych do rozgrywek III Ligi Okręgu Świętokrzyskiego mężczyzn i kobiet w sezonie 2023/2024 należy przesłać do ŚOZTS na adres:  i  w terminie do 10.09.2023 roku.

5. W sezonie 2023/2024 zwolnieni z opłat wpisowego do WTK oraz Mistrzostw Województwa zostają kategorie skrzat, żak, młodzik, kadet i junior.

6. Zawodnicy i zawodniczki uczestniczący w WTK oraz Mistrzostw Województwa w kategoriach skrzat, żak, młodzik, kadet i junior zobowiązani są posiadać licencję PZTS na sezon 2023/2024.

7. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599; 2185), od sezonu 2023/2024 wszyscy zawodnicy uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTS są zobligowani do posiadania orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego wydanego przez lekarza, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2020 r., poz. 812).

Robert Janus – Prezes ŚOZTS