Zarząd ŚOZTS

ZARZĄD ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO NA KADENCJĘ 2021-2025

Prezes ZarząduRobert Janustel. 739-485-322
Wiceprezes ZarząduKrzysztof Gola tel.
Sekretarz  ZarząduAldona Parkatel. 609-849-924
Członek ZarząduArtur Kaczortel. 507-078-060
Członek ZarząduMaciej Glijertel.
Członek ZarząduMaciej Dziedzic   tel.
Członek ZarząduMałgorzata Błach-Wróblewskatel. 607-928-530

ZARZĄD ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO NA KADENCJĘ 2016-2020

Prezes ZarząduRobert Janustel. 739-485-322
V-ce PrezesStanisław Ciosek tel. 606-518-581
Sekretarz  ZarząduAldona Parkatel. 609-849-924
Członek ZarząduArtur Kaczortel. 507-078-060
Członek ZarząduDariusz Kwiatkowskitel. 698-092-117
Członek ZarząduSławomir Działak   tel. 536-887-359
Członek ZarząduMałgorzata Błach-Wróblewskatel. 607-928-530