Potwierdzenie udziału w rozgrywkach II Ligi Świętokrzysko-Łódzkiej

Potwierdzenie udziału w rozgrywkach II LM na sezon 2021-2022 należy do dnia 15.08.2021 na przesłać na adresy  oraz

W załączeniu formularz potwierdzenia udziału w rozgrywkach II Ligi.

Wpłata wpisowego w wysokości 350,00 zł na konto ŚOZTS:

50 1540 1014 2005 9124 2488 0001